Vaše spletišče, ki ga ustvarite v sklopu storitve Arnes Splet, je lahko obiskovalcem dosegljivo tudi preko lastnih domen, katere nosilke so upravičene organizacije(zasebni raziskovalci, samostojni kulturni ustvarjalci, invalidi…) storitev ARNES, in ne izključno preko naslova domena.splet.arnes.si. Spletišče lahko z lastno domeno povežete z dodajanjem DNS zapisov, ki bodo domeno usmerili na naš strežnik: 

  • CNAME zapis za usmeritev poddomene

www.domena.si. 3600 IN CNAME splet.arnes.si

  • A in AAAA zapisa za usmeritev glavne domene

domena.si. 3600 IN A 193.2.1.67
domena.si 3600 IN AAAA 2001:1470:8000::b106:67

V kolikor želite, da je vaše spletišče dostopno tako preko domena.si kot tudi www.domena.si, morate to v zahtevku za usmeritev izrecno izpostaviti. Prošnjo za dodajanje DNS zapisov iz elektronskega naslova tehničnega kontakta naslovite na gostitelja imenskih strežnikov. Javno dostopne informacije o domeni lahko pridobite v bazi podatkov na povezavi register.si. V kolikor vaša domena gostuje na imenskih strežnikih Arnes-a, nam zahtevek posredujte na helpdesk@arnes.si, v nasprotnem nas obvestite šele, ko so zgornji zapisi dodani v DNS cono domene. 

Ko je domena ustrezno usmerjena na strežnik, na katerem je vzpostavljena storitev Arnes Splet, na Arnesu poskrbimo za ustrezno usmeritev domene na vaše dotično spletišče. Za usmerjeno domeno uredimo tudi strežniško digitalno potrdilo, kar uporabnikom omogoči obisk vašega spletišča preko varne povezave z uporabo https protokola.

Dostopnost