Spodaj je zbranih nekaj vzorčnih primerov spletnih strani organizacij, ki so si svoje spletne strani postavile na platformi Arnes Splet. Spletišča so razdeljena glede na temo, ki jo uporabljajo.

 

 

DIVI

Osnovna šola Starše

Osnovna šola Rodica

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Osnovna šola Dobrepolje

Osnovna šola Jožeta Pučnika Črešnjevec

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica

Osnovna šola Beltinci

Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica

HUEMAN

Osnovna šola Škofja Loka Mesto

Osnovna šola Videm

Osnovna šola Antona Martina Slomška

Osnovna šola Griže

Dostopnost