Na Arnes Spletu bomo umaknili nekatere zastarele teme. Spodaj navedene teme od 8. maja ne bodo več dostopne pri oblikovanju spletišča, če pa boste temo zamenjali, umaknjenih tem ne bo možno ponovno izbrati. Skrbniki jih boste lahko sami zamenjali do 28. julija 2023 (izjema je tema Erudito, ki bo ukinjena dne 17. oktobra 2023), nato pa bomo teme odstranili na Arnesu in spletiščem samodejno dodelili drugo temo, kar bo vidno v podobi spletišča.

Zaradi zastarelosti bodo umaknjene teme Codium Extend, Minimatica, Picrow, Portfolio Press in Erudito.

Ustvarjalna in dostopna spletišča

Arnes Splet je storitev, ki vam na enostaven način omogoča ustvarjanje novih spletišč, ki so sodobna in dostopna tudi osebam z različnimi oviranostmi. Na Arnesu skrbimo za delovanje Arnes Spleta, varnost in posodobitve vaših spletišč, medtem ko se sami lahko posvečate najbolj pomembni stvari, vsebini.

Dostopnost