JSON Content Importer je vtičnik za sistem WordPress, ki omogoča prikaz pljubnega JSON vira na izbrani strani ali prispevku. Z uporabo oznake [jsoncontentimporter … lahko na spletno stran vstavimo raznolike podatke. Vtičnik med drugim omogoča prikaz značk udeležencev izbrane spletne učilnice na izbranem spletišču. Spodnja slika prikazuje primer prikaza za spletno učilnico SIO/Arnes delavnic.


V kolikor si tudi vi želite značke uporabnikov določene spletne učilnice iz skupnost.sio.si prikazati na splet.arnes.si, so koraki naslednji:

  1. spletna učilnica na skupnost.sio.si: če spletno učilnico na tem portalu že imate, lahko nadaljujete s korakom 2 sicer pa pošljite na naslov podpora@sio.si prošnjo za novo spletno učilnico na skupnost.sio.si. V prošnji navedite nosilca učilnice, naziv učilnice;
  2. objava ustrezne kode v prispevku ali strani na spletišču splet.arnes.si: kodo vam izdelajo člani podpore; na podpora@sio.si pošljite prošnjo za pridobitev kode za objavo značk na vašem spletišču.

Osnovna spletna stran vtičnika je https://wordpress.org/plugins/json-content-importer/, kjer so obrazloženi tudi parametri, med drugimi tudi tisti, ki vam omogočajo omejevanje prikaza značk glede na besede v imenu ipd.

Dostopnost