Na Arnes Spletu smo omogočili nov vtičnik TablePress. Z njim lahko ustvarjate, uvažate, izvažate in upravljate različne razpredelnice in tako lažje organizirate vsebine na vašem spletišču.

Najprej morate na seznamu vtičnikov omogočiti vtičnik TablePress.


Omogočanje vtičnika TablePress (če želite povečati sličico, kliknite nanjo)

 

Ko ste vtičnik omogočili, v levem navpičnem meniju vidite dodatno postavko TablePress, prek katere lahko dostopate do urejevalnika razpredelnic. Tam lahko dodajate in urejate vsebine, ki jih želite v obliki razpredelnic objaviti na vašem spletišču.


Pregled vseh razpredelnic na posameznem spletišču

 

Razpredelnico dodate na spletišče s pomočjo kode [table id=<ID> /]. Vsaka razpredelnica ima unikaten ID, koda za umestitev v spletišče pa je navedena v urejevalniku posamezne razpredelnice. Koda za vnos razpredelnice, ki ima ID 1, bi bila [table id=1 /]. Kodo dodate na želeno mesto v urejevalniku vsebin.


Primer urejevalnika posamezne razpredelnice

 

Hitrejši način za dodajanje razpredelnice na spletišče pa je s pomočjo ikone v urejevalniku prispevka.


Ikona za dodajanje razpredelnice na spletišče

 


Primer razpredelnice, objavljene na spletišču
S pomočjo vtičnika TablePress lahko uvozite že obstoječe podatke, urejene v razpredelnice, v formatih CSV, HTML, JSON, XLS ali XLSX. Te podatke lahko potem še dodatno urejate za boljšo predstavitev na spletišču.

Dostopnost