Uporaba značke Več avtorju omogoči, da prikaže le prvi del vsebine prispevka. Na mestu, kjer je bila značka uporabljena, se prikaže povezava Beri naprej. Po kliku nanjo se bralcu prikaže vsebina celotnega prispevka.

Gumb za vstavljanje značke ze nahaja v orodni vrstici grafičnega urejejvalnika vsebine.

 

Nasveti za uporabo značke

  1. ustvarite nov prispevek
  2. začnite s pripravo vsebine
  3. vstavite značno na mesto, kjer želite vsebino razdeliti
  4. dokončajte prispevek in ga objavite

 

Primer uporabe značke Več v prispevku

Dostopnost